Formulář pro reklamaci

 

Za kvalitou našich výrobků si stojíme. Přesto, budete-li mít pocit, že Vámi zakoupený produkt není v pořádku, prosím kontaktujte nás.

 

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu.)

 

Adresát (prodávající): 

Internetový obchod: www.rybarskykajak.cz,  

Patrik Míka, MB INVCON s.r.o.,  

Se sídlem: třída Přátelství 354, Písek 397 01,  

C 25791 - Krajský soud v Českých Budějovicích,  

IČ: 64187071,  

DIČ: CZ05765072,  

E-mail: patrikmika@mbinvcon.cz 

Telefonní číslo: +420 720040136.  

 

Spotřebitel (kupující):

Jméno a příjmení:     

Adresa:                     

Telefon a e-mail:         

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne......................... jsem ve Vašem obchodě www. karbonwild.com vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat):

 

 

 

 

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů..."):  

 

 

 

 

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

 

 

Datum objednání:

Datum obdržení:

Číslo objednávky:

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:

 
a budou navráceny zpět způsobem:

 

(v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu):

 

 

 

V                                                        , Dne                                     

 

 

                                 
______________________________________

         Jméno a příjmení spotřebitele

                           (podpis)

 

 

 

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI KE STAŽENÍ: